Witaj w społeczności zaangażowanych ojców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi i rozwijać się jako rodzice

Uniwersytet Ojców. Dzieci w sieci

14 listopada 2012 r. w ramach 2. spotkania Uniwersytetu Ojców rozmawialiśmy o bezpieczeństwie naszych dzieci w internecie.

Ekspertem był Andrzej Piękoś z Fundacji "Dzieci Niczyje", który przedstawił nam mnóstwo ciekawych faktów nt. zachowań dzieci w internecie oraz czyhających na nich zagrożeń. Omówił najlepsze taktyki pracy z dziećmi w internecie i sposoby niwelowania istniejących zagrożeń. Zaprezentował narzędzia internetowe i programy edukacyjne, które są pomocne w pracy z dziećmi.

W trakcie dyskusji omówiliśmy stosowane przez nas praktyki współpracy  z dziećmi korzystającymi z zasobów internetowych.
W odniesieniu do dzieci młodszych (do ok. 10 roku życia), najlepsze wydaje się towarzyszenie dziecku w poznawaniu świata internetu, pokazywanie go krok po kroku, omawianie i tłumaczenie co i jak działa.
W stosunku do dzieci starszych podstawą jest rozmowa. Dobrze sprawdza się omawianie autentycznych przypadków ich rówieśników, którzy z powodu nieumiejętnego korzystania z internetu popadli w różne tarapaty.
Temat był tak gorący i szeroki, że zabrakło nam czasu.

Był też czas na wzajemne poznanie się i networking.

 

Skomentuj