Witaj w społeczności zaangażowanych ojców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi i rozwijać się jako rodzice

Opieka nad dzieckiem

Każdemu rodzicowi dziecka do lat 14 przysługuje co roku 2 dni na opiekę nad dzieckiem (zdrowym).
Warto, byś o tym pamiętał i wykorzystywał corocznie niezależnie od matki dziecka, która także jako pracownica ma do tego prawo.

O tę opiekę nad dzieckiem występuje się jak o zwykły urlop wypoczynkowy (czyli wniosek urlopowy i zgoda przełożonego).

Podstawa prawna
(wg stanu prawnego na 4 marca 2012):

Art. 188 Kodeksu pracy
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Skomentuj

Zagadnienia: prawo pracy, opieka, uprawnienia
Wiek dziecka: niemowlę, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum