Witaj w społeczności zaangażowanych ojców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi i rozwijać się jako rodzice

Prawo pracy dla ojców

W tej części znajdziesz wybrane informacje o prawach i obowiązkach ojców wynikających z bycia pracownikiem tj. na umowie o pracę (nie dotyczy to umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia, umowy o dzieło czy działalności gospodarczej).

Uwaga! 17 czerwca 2013 wprowadzono urlop rodzicielski, w związku z czym lekkiej modyfikacji uległy instytucje opisane poniżej. Zostaną one zaktualizowane ASAP.

Kodeks pracy pozwala ojcom m.in. na:
- dzielenie się macierzyńskim z matką dziecka (art. 180 par. 6 KP),
- wzięcie urlopu dodatkowego tj. po macierzyńskim (art. 182(1) i 182(2) KP),
- wykorzystanie urlopu ojcowskiego (art. 182(3) KP) z zasady do końca 1 roku życia dziecka,
- skorzystanie z urlopu wychowawczego (art. 186 KP),
- zwolnienie od pracy na dziecko tzw. opieka nad dzieckiem (art. 188 KP),
- podjęcie telepracy (art. 67(5) – 67(17) KP),
- skorzystanie z zadaniowego czasu pracy (art. 140 KP),
- zmianę całego etatu na jego część np. 4/5 - piątki z rodziną,
- skorzystanie z elastycznego czasu pracy - np. pn-czw po 9h, w pt 4 h i praca z domu.

 

 

1 Komentarzy

  1. Data: sierpień 23, 2012
    Genialna strona internetowa - aby tak trzymać. [Odpowiedz]

Skomentuj

Zagadnienia: prawo pracy, urlop, opieka, uprawnienia
Wiek dziecka: niemowlę, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum