Witaj w społeczności zaangażowanych ojców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi i rozwijać się jako rodzice

Wychowywanie chłopców

"Wychowywanie chłopców. Jak pomóc chłopcom wyrosnąć na szczęśliwych mężczyzn"
Steve Biddulph
Dom Wydawniczy Rebis
Poznań 2011
Wiek dziecka: Niemowlę / żłobek; Przedszkole; Szkoła podstawowa; Gimnazjum / liceum; Dorosłe dzieci

Dlaczego warto?

Jestem ojcem syna i zaczynałem mieć trudności w kontakcie z nim. Ceniony psycholog, a zarazem terapeuta rodzinny polecił mi lekturę tej książki.  Po jej przeczytaniu lepiej rozumiem zachowanie mego syna, dzięki czemu nasz kontakt poprawia się z dnia na dzień.

Autor omawia:
- sposób myślenia i działania chłopców w różnym wieku,
- jakie są główne różnice między nimi i co z tego wynika dla nas - rodziców (opierając się o najnowsze badania mózgu chłopców i dziewczynek),
- ogromny wpływ testosteronu i jego oddziaływanie na zachowanie chłopca od malucha, aż po dorosłego,
- zagadnienia seksualności i umiejętnego wprowadzania chłopców w tę tematykę,
- edukację chłopców i oddziaływanie szkoły, nauczycieli - mentorów,
- jasne i ciemne strony uprawiania sportu przez chłopców.

Uświadamia, że w życiu każdego chłopca są trzy główne etapy życia:
- 0-6 lat - gdy w jego życiu dominuje mama, która też jest dla niego naturalnym autorytetem, wzorem miłości i uczuć,
- 7-14 lat - gdy uwaga chłopca kieruje się w stronę ojca jako naturalnego wzoru męskości,
- od 14 lat do dorosłości - gdy chłopiec szuka męskich autorytetów, a rodzice powinni raczej odsunąć się w cień wskazując mu odpowiednich mentorów.
Pokazuje, co z każdym z tych etapów się wiąże w zakresie komunikacji i relacji z dzieckiem.

Książka jest napisana bardzo prostym, łatwym do czytania językiem.
Każdy rozdział jest przedzielany krótkimi inspirującymi artykułami i listami od ojców, które pokazują na przykładzie omawiany problem.

Skomentuj