Witaj w społeczności zaangażowanych ojców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi i rozwijać się jako rodzice

Fundacja

W grudniu 2013 roku, po kilku latach budowania społeczności aktywnych ojców w Polsce, zdecydowaliśmy się powołać do życia organizację

FUNDACJA OJCOSTWO MISTRZOSTWO

FOM_logo

 

 

 

 

Preambuła Statutu i nasza misja jako Fundacji:

Ojcostwo może być piękne i szczęśliwe. Ojcostwo to odpowiedzialność, to często ciężka praca i poświęcenie, to budowanie relacji z dzieckiem we współpracy z jego matką, to radości i smutki. Ojcostwo nie musi być trudne.

Powołując Fundację chcemy realizować tę wizję i wspomagać wszystkich mężczyzn, którzy mają zamiar realizować się w roli ojcowskiej i być prawdziwymi wychowawcami swoich dzieci.

Jako ojcowie jesteśmy dumni z naszych dzieci, bo są one naszym największym skarbem. Uważamy, że w ten skarb i w relacje z dzieckiem warto inwestować.

Jako ojcowie czasem pozostawiamy wychowanie matkom. My chcemy propagować budowanie pozytywnego partnerstwa na rzecz wychowania dzieci, które zaowocuje integracją i szczęściem rodziny, równocześnie odciążając matki, a nam – ojcom – da głęboką satysfakcję.

 

Formalne CELE Fundacji:

 1. Działalność oświatowa związana z rodziną, szerzeniem i propagowaniem wiedzy dotyczącej ojcostwa, roli ojca i wychowywania dzieci.
 2. Rozwój duchowy, zdrowego stylu życia i praktycznych umiejętności rodzicielskich.
 3. Działalność kulturalna dla rodzin, ojców i dzieci.
 4. Kreowanie wzorców i wspomaganie postawy świadomego i zaangażowanego rodzicielstwa.
 5. Wspieranie ojców w realizacji ich roli społecznej.
 6. Integrowanie ojców i organizowanie wymiany doświadczeń między nimi.
 7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i emocjonalnych ojców w relacjach ze swoimi dziećmi.
 8. Działalność na rzecz rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości oraz wspierania ojców
  w budowaniu egzystencji rodziny i równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym i rodzinnym.
 9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, pomocy społecznej i ochrony praw dziecka.
 10. Działalność naukowa i badawcza związana z rodziną, ojcostwem i wychowaniem dzieci.

 

Więcej o fundacji znajdziesz na stronie ojcostwomistrzostwo.pl.

Skomentuj